Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrenci koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile psikolojik danışman arasında kurulan işbirliğidir. Öğrenci koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.

Başarısız öğrenci yoktur! Sadece kendine ve öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır. Herkesin kendine özgü bir potansiyeli var. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturmaktadır.

Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, psikolojik danışman öğrencisi için yapar. Psikolojik danışman, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarının sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Psikolojik danışman, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar.

Psikolojik danışman ile öğrenci birlikte çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, birlikte sınav sürecini ve yaşamı paylaşırlar.

Profesyonel bir öğrenci koçluğu sisteminde psikolojik danışman;

yardım eder.