Psikolojik Danışma

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel yardım sürecidir.

Hangi Konularda Bireysel Terapi Alabilirsiniz?
Bireysel Psikolojik Danışmanın Amaçları

Bireysel psikolojik danışmanın amacını danışan ve psikolojik danışman birlikte belirler. Psikolojik danışma hizmeti alan danışanın amacı psikolojik danışma süreci içerisinde değişebilir. Psikolojik danışmanlık hizmetinin hedefleri şunlar olabilir: