Hangi Alanda Psikolojik Yardıma İhtiyaç Duyuyorsunuz?

Birinin önyargı ile bakmayarak, sizin yerinize sorumluluk almaya ve bir kalıba sokmaya çalışmayarak sizi gerçekten dinlemesi gibisi yoktur. – Carl Rogers

Yüz yüze ve Online Bireysel Psikolojik Danışma

Bireysel Psikolojik Danışma; danışanın psikolojik danışmanıyla birebir olarak çalışmasıdır. Amaç kişinin, somatik tepkiler, davranışlar, inanışlar, ilişki problemleri veya duygular olarak gösteren iç sancılarını hafifletmeye yöneliktir.

Bireysel Psikolojik Danışma terapi çeşitleri içerisinde en yaygın olanıdır.

Bireysel Psikolojik Danışmanın Amaçları

Bireysel psikolojik danışmanın amacını danışan ve Psik. Danışman birlikte belirler. Psikolojik danışma hizmeti alan danışanın amacı psikolojik danışma süreci içerisinde değişebilir. Psikolojik danışmanlık hizmetinin hedefleri şunlar olabilir

 • İlişki sorunlarında kişisel farkındalık oluşturmak
 • Duygusal zorlukların üstesinden gelmek
 • Davranış ve tutum değişikliği sağlamak
 • Eş, aile ve diğer bireylerle olan ilişkileri düzenlenmek
 • Hayata yön veren önemli kararlar almak
 • Danışanın kendine olan güvenini artırmak
 • Sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırabilmek
 • Psikolojik hastalıkların duygusal etkilerini ortadan kaldırmak
 • Öz farkındalığı artırabilmek
 • Özgüven ve özsaygıyı geliştirebilmek
 • Travmatik yaşantıların sebep olduğu hastalıkların duygusal etkilerini temizlemek (fobi,kilo sorunları, diyabet, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, mide problemleri, hassas bağırsak sendromu, migren, egzama, sedef, tiroid, fibromiyalji…)

Evlilik ve Aile Danışmanlığı

Evlilik öncesi bireysel ve çift danışmanlığını da içine alan Evlilik ve Aile Danışmanlığı, evlilik öncesi bireylerin kendilerini her yönden tanımalarına, partnerini tanımasına, ilişkide çıkabilecek birçok sorunun çözümü için farkındalık kazanmalarına, çiftlerin iletişim becerilerini geliştirmelerine, çatışma çözme yöntem ve becerilerinin gelişimine yardımcı olur. Evlilik danışmanlığı , yaşadıkları evlilik ilişkileri için endişe eden, ayrılığı düşünen, evlilik ilişkilerinin kalitesini artırmak isteyen çiftlere yardımcı olmak için verilen profesyonel bir yardımdır.
Evlilik danışmanı, yaşadıkları evlilik ilişkileri için endişe eden, ayrılığı düşünen, evlilik ilişkilerinin kalitesini artırmak isteyen çiftlere yardımcı olabilir.

Evlilik danışmanlığına hangi durumlarda başvurulur?

 • Duyulmak istiyorsanız
 • İlişkinizde bir orta yol bulamıyorsanız
 • İyi bir geleceği gözünüzün önüne getiremiyorsanız
 • Kendinizi sıkışmış hissediyorsanız
 • Sürekli aynı kavgayı tekrar ediyorsanız
 • Kendinizi desteklenmemiş hissediyorsanız
 • Partnerinize güvenmekte güçlük çekiyorsanız
 • Birlikte karar vermekte güçlük çekiyorsanız
 • Uzman bir kişiden evlilik danışmanlığı alma vakti gelmiş demektir.

Evlilik Terapisine Kimler katılır?

 • Evlenmeyi düşünen bireyler, sözlüler, nişanlılar
 • Evliliğin başında olan çiftler
 • Küçük çocuklara sahip çiftler
 • Ergenlik çağında çocuğu olan çiftler
 • İleri yaşlardaki çiftler evlilik terapisine katılabilirler.

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanı yakın ilişkide olan insanların birbirlerine yardımcı olabilmelerine yardımcı olur. Aile terapisi sürecine aile bireyleri dışında yakın ilişkide bulunulan bireyler de katılabilir.
Psikolojik hastalık belirtileri sadece bir kişide görülmüş olsa dahi, aile danışmanları bireyi bulunduğu sosyal çevre içinde değerlendirir.

Aile danışmanlığı hizmetine hangi durumlarda başvurabilirsiniz?

 • Aile anlaşmazlıkları, aile krizleri, aile içi şiddet ve baskı
 • Aile çocuklarında görülen ani davranış değişikliklerinden endişe ettiğinde
 • Çocukların yaşadığı okul problemlerinde
 • Aile bireylerinde aniden ortaya çıkan ya da süreğen fizyolojik ve/veya psikolojik hastalıkla, ya da madde bağımlılıkları görüldüğünde
 • Aile üyeleri büyük bir değişikliğe hazırlandığında ve sorunlar yaşayabileceklerini düşündüklerinde
 • Taşınma, çocuklu bireylerin yeniden evlenmeye karar vermeleri, boşanma, evlat edinme…
 • Aile bireylerinden bazıları ya da tamamı yaşamın belli döneminde ortaya çıkan doğal afetler gibi travmalara maruz kaldığında…
 • Kimi aileler bu durumlarla daha rahat baş edebilirken, kimileri ise bu tip aile krizlerini aşabilmek için yardıma ihtiyaç duyarlar.

Çoğunlukla aile bireylerinden ya da eşlerden yalnızca biri terapiye katılır. Fakat terapide bulunmayan ve değişme motivasyonu olmayan aile bireyini değiştirmeye çalışırlar. Oysaki terapide olmayan biriyle çalışılamaz. Terapide kimin değişme motivasyonu varsa onunla çalışılır. Ancak sizin kendinizde yapacağınız değişiklikler başkalarında da değişikliğe sebep olabilir.

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrenci Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile Psikolojik Danışman arasında kurulan işbirliğidir. Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.

Başarısız öğrenci yoktur! Sadece kendine ve öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır. Herkesin kendine özgü bir potansiyeli var. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturmaktadır.

Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, Psikolojik Danışman öğrencisi için yapar. Psikolojik Danışman, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarının sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Psikolojik Danışman, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar.

Psikolojik Danışman ile öğrenci birlikte çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, Birlikte sınav sürecini ve yaşamı paylaşırlar.

Profesyonel bir Öğrenci Koçluk Sistemi İle Bireylerin;

 • Duygusal sorunlarının çözümüne,
 • Sınav stresi ve kaygısıyla baş etmesine
 • Hedef belirlemesine,
 • Etkili ve verimli ders çalışma programı hazırlamasına,
 • Sınav sistemlerini tanımasına,
 • Sınav hazırlık sürecinin takibine,
 • Yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerine uygun meslek seçimine
 • Yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerine uygun üniversite ve bölüm seçmesine, yardımcı oluyoruz.

Sporcu Danışmanlığı

Spor psikolojisi, egzersiz ve spor sırasında sporcunun performansını etkileyen psikolojik ve zihinsel faktörleri araştırmaktadır.

Sporculara disiplinli olmak, sistematik olmak, takım çalışmasına açık olmak gibi sporun olmazsa olmaz ilkeleri konusunda yardımcı olacak, becerileri kazanmalarını sağlayacak bilgiler, motivasyon düşüklüğü, sakatlık sonrası yaşanan psikolojik ve zihinsel çökkünlük konularında psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sporda motivasyon, özgüven, öz saygı gelişimine yönelik spor kulüplerine, sporculara ve sporcu ailelerine yönelik hem bireysel danışmanlık hizmeti hem de seminerlerle danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sporun olmazsa olmazı zihinsel beceri gücünün geliştirilmesine yönelik dünya çapında kullanılan “Zihinsel Beceri Antrenmanları” ile sporcuların performansının maksimum düzeye gelmesinde sporculara ve spor kulüplerine danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanında sporcu çocuğu olan anne ve babaların “Sporcu Anne ve Babası Olmak” konusundaki becerilerinin gelişimine yönelik bireysel psikolojik danışmanlık ve eğitsel seminerlerle destek verilmektedir.

Kurumsal Danışmanlık ve Seminer

 • Kurumsal Eğitimler ve Seminerler
 • Yeni Normalde Verimlilik ve Liderlik
 • Etkili Liderlik Eğitimi
 • Etkili İletişim Becerileri
 • İş yerinde Motivasyon
 • Stres ve öfkenin etkili yönetimi
 • Sporcu Koçluğu
 • Sporda Özgüven
 • Sporcu Anne ve Babası olmak
 • Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
 • Eğitim Danışmanlığı
 • Okul, Anaokulu ve Kreşler
 • Aile Eğitim ve Seminerleri
 • Çocuklarla iletişim
 • Ergenlerle iletişim
 • Sınav stresi ve baş etme
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Okula Yönelik Eğitim ve Seminerler
 • Öğrencilere Yönelik Seminerler
 • Aile ve arkadaşlık ilişkileri
 • Sınav stresi ve baş etme
 • Öğretmenlere Yönelik Seminerler
 • Veli öğrenci ve okul ilişkileri konularında eğitim, seminer ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir